Thiết kế bao bì nước mắm

Trong cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt của ngành sản xuất nước mắm, bao bì sản phẩm góp phần quan trọng trong thành công của chiến lược marketing. Chính vì thế các doanh nghiệp sản xuất nước mắm rất chú trọng đầu tư vào thiết kế bao bì để nâng tầm sản phẩm.

Tham khảo một số thiết kế bao bì dưới đây:

nước mắm 1

nước mắm 2 1

nước mắm 3

nước mắm 4

nước mắm 5 1