Thiết kế bao bì vỏ hộp theo yêu cầu sáng tạo tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

bao-bi-ca-phe-rang-xay-mau-vang-den-bbcf00011