Thẻ: Thiết kế bao bì gạo

Thiết kế bao bì gạo

Gạo Việt Nam vốn là sản vật nổi tiếng từ ngàn đời nay. Thay vì chỉ dừng lại ở tiêu thụ trong nước, gạo Việt Nam giờ đã có cơ hội xuất khẩu sang nước ngoài đem lại thu nhập …